سه شنبه 23 مرداد 1397
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی