دفتر امور امنیتی وانتظامی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/02 21:12 ویرایش : ‎1396/03/23 10:20 بازدید: 12098

شرح وظایف :

 1. تهیه اولویت های امنیتی سالانه بالحاظ  نمودن تغییرشرایط هراستان .
 2. به‌روزرسانی شناسنامه‌های امنیتی استان‌ها و شهرستان‌ها و تهیه و احصاء آسیب‌ها و تهدیدات استان‌ها به‌صورت سالانه با ملاحظات تقویم امنیتی اماکن حساس و به‌روزرسانی اطلاعات بزهکاران .
 3. فراهم ساختن زمینه تشکیل به‌موقع  جلسات شورای تأمین استان  وارایه دستورکارمناسب ونظارت برشورای تأمین شهرستان وامورمربوط به دبیرخانه  شتا.
 4. برگزاری جلسات  مشترک باسایردستگاه های حاکمیتی به‌منظور ایجاد هماهنگی در تصمیمات امنیتی استان .
 5. تشکیل  منظم جلسات شورای تأمین و کمیسیون‌های تخصصی ، تنظیم صورتجلسات مربوطه و ابلاغ به مراجع ذی‌ربط و نظارت بر حسن اجرای مصوبات .
 6. دریافت و بررسی خط مشی هاودستورالعمل‌های صادره از طرف شورای امنیت کشور جهت طرح در شورای تأمین استان .
 7. ایجاد  بانک اطلاعاتی شامل دستورالعمل‌ها و قوانین امنیتی و انتظامی و مکاتبات شورا به‌منظور نگهداری از اسناد و مدارک .
 8. بررسی  و پیگیری مصوبات شورای تأمین شهرستان‌ها و انعکاس گزارش‌های آنها به شورای تأمین استان وانجام اقدامات لازم حسب مورد و تهیه شناسنامه سالانه  مصوبات .
 9. جمع‌آوری اخباروگزارشات امنیتی و انتظامی از طریق واحدهای ذی‌ربط استان و تهیه گزارش‌های آماری و تجزیه‌وتحلیل و بررسی مقدماتی و طبقه‌بندی آنها جهت طرح در شورای تأمین استان و بهره‌گیری از سیستمGIS.
 10. ارزیابی و تطبیق مصوبات شورای تأمین شهرستان‌ها با قوانین و مقررات ، دستورالعمل‌ها و سیاست‌های عدم امنیتی استان .
 11. مراقبت مستمر بر رویدادهای امنیتی و انتظامی به منظورممانعت از تبدیل آنها به بحران و آشوب .
 12. اعلام نیازهای آموزشی سالانه  و تلاش در جهت ارتقاء سطح آگاهی و اطلاعات مدیران امنیتی ، انتظامی استان و برگزاری کارگاه‌های آموزشی ،دوره‌های آموزشی کارشناسان و مدیران با همکاری سایردفاترذیربط .
 13. پیگیری وانجام امور مربوط به حفاظت مستمر از اماکن وتاسیسات دارای طبقه‌بندی به‌ویژه نقاط و تأسیسات حساس و حیاتی .
 14. شناسایی و پیگیری انجام امور مربوط به نقاط بحران‌خیز و افراد شروروسابقه دار ونزاع های دسته‌جمعی و اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی وامنیتی و انتظامی در این زمینه .
 15. پیگیری وانجام امور مربوط به حمل و استفاده از مواد ناریه  مطابق با قوانین ومقررات مربوطه و هماهنگی با واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در این زمینه .
 16. پیگیری استقرار و ایجاد ویا انحلال پست‌های ایست و بازرسی و واحدهای انتظامی به‌صورت دائم و یا موقت به‌موجب قوانین و مقررات مربوطه .
 17. بررسی و اقدام در خصوص پیشگیری ازجرایم  سازمان‌یافته  و مبارزه با ترویج فرق ضاله .
 18. تهیه طرح‌های امنیتی بمنظوررفع معضلات امنیتی در استان هاوشهرستان ها و پیشگیری از حوادث احتمالی .
 19. ساماندهی مرزها و فراهم آوردن موجبات اجرای وظایف وزارت کشوردرزمینه  سیاست‌گذاری ، هماهنگی و نظارت برمرزهای استان باکشورهای همسایه .
 20. پیگیری و اجرای  مصوبات شورای مرزهای کشور مربوط به استان و تشکیل کمیته امنیت و عمران مرزها و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مستقردرمرزها و نظارت بر عملکرد آنها به‌موجب قوانین مصوب .
 21. بررسی وارایه پیشنهاد ایجاد مرزهای مجاز( زمینی ، هوایی و دریایی ) استان به کارگروه مرزهای رسمی مستقر در وزارت کشور.
 22. همکاری با سایر واحدهای ذی‌ربط در استانداری به‌منظور بررسی ،  ارائه پیشنهادونظارت بر عملکرد بازارچه‌های مرزی .
 23. برنامه‌ریزی ، هدایت و ایجاد هماهنگی‌های لازم در مبارزه با قاچاق کالاومواد مخدر، سلاح و مهمات ، مشروبات الکلی و قاچاق انسان با همکاری واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط .
 24. هماهنگی مستمرباواحدمرتبط با پدافند غیرعامل در اجرای سیاست‌های ابلاغی در سطح استان .
 25. هماهنگی و ارائه تسهیلات لازم به‌منظور توسعه ، تقویت و ارتقاء معیشت و رفاه مرزنشینان در استان .
 26. بررسی ، تعیین اولویت ، پیگیری و نظارت برپاکسازی مناطق آلوده به مین و مواد منفجره .
 27. بررسی راههای توسعه آموزش نظم در سطح استان.
 28. نظارت بر حسن نحوه ارتباط نیروی انتظامی با مجموعه استانداری بر اساس دستورالعمل ابلاغی.

 

 

استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی