دفتر امور روستایی و شوراها

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/02 21:19 ویرایش : ‎1396/03/23 14:21 بازدید: 20856

تارنمای دفتر امور روستایی و شوراها

شرح وظایف :

 1. پیگیری تخصیص ، جذب وتوزیع اعتبارات مربوط به امور روستایی ازطریق منابع اعتباری مختلف .
 2. هماهنگی وپیگیری به منظور اجرای تفاهم نامه های مشترک سازمان ها ، نهادها ودستگاه های اجرایی مرتبط با امورروستاها ، ابلاغ شده ازسوی وزارت کشور.
 3. 3.نظارت برعملکرد دستگاه ها ، سازمان ها ونهادهای متولی امورروستایی درسطح استان به منظورتحقق توسعه پایدارروستایی .
 4. نیازسنجی دوره‌های آموزشی و برنامه‌ریزی اجرای آنها برای دهیاران ، کارکنان دهیاری‌ها و اعضای شورای  اسلامی روستا.
 5. نظارت بر فرایند تهیه بودجه سالیانه و حسابرسی دهیاری‌های استان بر اساس دستورالعمل‌های ارسالی از سوی  وزارت کشور( سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور).
 6. نظارت و ارزیابی عملکرد دهیاری‌های استان درامورمختلف  خدماتی ، عمرانی ، مالی وسایرموارد .
 7. ابلاغ قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط  با امور دهیاری هابه فرمانداری‌های تابعه و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در استان .
 8. مطالعه و بررسی وضع روستاها ازنظر تأسیسات و تسهیلات رفاهی به‌منظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی روستاهای استان وارایه به سازمان برنامه‌وبودجه استان .
 9. همکاری با واحدهای  ذی‌ربط  در وزارت کشور وسایردستگاه های اجرایی درزمینهٔ تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط  لازم برای تعیین اولویت‌های طرح‌های عمرانی درروستاها .
 10. هماهنگی و پیگیری تهیه  و بازنگری طرح‌های هادی روستایی و سایر طرح‌های روستایی با همکاری مراجع ذی‌ربط .
 11. بررسی شرایط اعطای مجوز تأسیس دهیاری درروستاها و اعلام اسامی روستاهای واجد شرایط به وزارت کشور برای دریافت مجوز تأسیس دهیاری  و پیگیری برای راه‌اندازی آن .
 12. پیگیری جهت رتبه‌بندی دهیاری‌ها از مراجع ذی‌ربط .
 13. نظارت و ساماندهی امور اداری و استخدامی دهیاری‌های استان .
 14. انجام امور مربوط به کمسیون موضوع ماده 99 قانون شهرداری‌ها و ساماندهی آن در سطح شهرستان و برنامه‌ریزی جهت توزیع درآمدهای حاصله به‌منظور بهسازی روستاها.
 15. راهبری و پشتیبانی امور مربوط به شوراهای اسلامی روستا و بخش .
 16. نظارت بر برنامه‌های عمرانی و گزارش‌گیری مستمرازنحوه اجرای مصوبات ، قوانین و مقررات و پیشرفت برنامه‌های عمرانی روستاها و مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم و عنداللزوم و اعلام عدم پیشرفت آنها به واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی مربوط به‌منظور رفع موانع با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه استان .
 17. نظارت و ارزیابی عملکرد شوراهای اسلامی روستا و بررسی مصوبات آنها .
 18. همکاری با دستگاه‌های مربوطه در تدوین طرح‌های توسعه اقتصادی بر اساس استعدادهای مناطق ، به‌منظور توسعه سرمایه‌گذاری علی‌الخصوص درزمینهٔ گردشگری ، صنایع کوچک و تبدیلی و صنایع مرتبط با بخش کشاورزی درارایه  پیشنهاد به سازمان برنامه‌وبودجه استان .
 19. انجام هماهنگی و پیگیری لازم از دستگاه‌های مربوطه ، بانک‌ها  وموسسات مالی به‌منظور پرداخت کمک‌های فنی و اعتباری ، تسهیلات قرض‌الحسنه ووام های خرد جهت توسعه اشتغال  روستایی و تهیه گزارش عملکرد اقدامات اشاره‌شده بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی و قوانین مرتبط  در خصوص تأمین تسهیلات بانکی .
 20. همکاری با واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط  و واحدهای تخصصی در استانداری به‌منظور بررسی و شناسایی راهکارهای اجرایی و عملیاتی:1- ساماندهی و تشویق مهاجرت معکوس به روستاها 2- فعال‌سازی تشکل‌های مردمی و خیرین و بخش خصوصی درزمینهٔ انجام فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و اجرای پروژه‌های عمرانی  و طرح های اشتغال‌زا در مناطق روستایی ، رشد و توسعه کارآفرینی و ایجاد مشاغل جدید از طریق انجام آموزش‌های مهارتی و کاربردی متناسب  با نیازهای هر منطقه  3- رفع نیازهای آموزشی  درزمینهٔ دینی ، تربیتی ، علمی ، فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی درروستاها و پیگیری اختصاص منابع و امکانات موردنیاز جهت تقویت روحیه خودباوری ، خوداتکایی و عزت‌نفس در روستائیان .
 21. همکاری در توسعه خدمات و بهداشت عمومی در سطح روستاها با همیاری دهیاران و واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی در خصوص پوشش کامل خدمات بهداشتی ودرمانی درروستاها و تهیه گزارشات از روند اقدامات مربوط به توسعه بیمه‌های سلامت ، تأمین اجتماعی وسایرخدمات بیمه‌ای در روستاهای استان .
 22. همکاری با اداره کل مدیریت بحران استان به‌منظور تعیین اولویت روستاها ازنظر مبارزه با خطرات ناشی از حوادث غیرمترقبه برای تخصیص اعتبارات لازم .
 23. پشتیبانی درزمینهٔ تأمین و تجهیز دهیاری‌ها و انجام هماهنگی‌های لازم در این زمینه با واحدهای استانی    دستگاه‌های اجرایی و پیگیری تأمین ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی روستا از سوی واحدهای ذی‌ربط .
 24. همکاری با واحدهای مسئول در بررسی تعرفه‌های عوارض محلی وب‌های خدمات پیشنهادی دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی روستا و پیگیری انجام مراحل قانونی جهت تأیید و ابلاغ آنها برای اجرا.
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی