دوشنبه 27 خرداد 1398

معرفی استاندار

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/28 10:58 ویرایش : ‎1396/11/18 08:44 بازدید: 34599

نام و نام خانوادگی: مصطفی سالاری

سال تولد: 1355

« سوابق کاری »

 1. استاندار گیلان (از مهر1396 تاکنون)؛
 2. استاندار بوشهر (از آذر92 تا مهر96)؛
 3. عضو کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران(1392-1395)؛
 4. رییس پژوهشکده حقوق، محیط‌زیست و توسعه پایدار مؤسسه مطالعات وزارت نفت (مرداد91تا آذر 92)؛
 5. عضو هیئت رییسه شورای پژوهشی مؤسسه مطالعات نفت (مرداد91تا آذر 92)؛
 6. قائم‌مقام مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس(1384-1388)؛
 7. عضو هیئت‌مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس(1385-1387)؛
 8. مدیر منطقه پارس2(پارس جنوبی)با حفظ سمت قائم‌مقامی مدیرعامل سازمان منطقه ویژه(1384-1386)؛
 9. مدیر منطقه پارس شمالی با حفظ سمت قائم‌مقامی مدیرعامل سازمان منطقه ویژه(1386-1388)؛
 10. رییس امور ثبتی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس(1380-1382)؛
 11. رییس امور حقوقی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس(1382-1384)؛
 12. نماینده تام‌الاختیار سازمان مذکور در کلیه مراجع قضایی و شبه قضایی کشور(1381-1385).

 «تحصیلات»

 1. دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران(رساله در مرحله نهایی با موضوع قراردادهای نفتی)؛
 2. فارغ‌التحصیل دوره دکتری مدیریت اجرایی با گرایش قراردادهای نفت و گاز از دانشگاه بوردو فرانسه؛
 3. کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه تهران با کسب رتبه اول؛
 4. کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه بوردو فرانسه؛
 5. مدرس دانشگاه در رشته حقوق اداری، اساسی و حقوق بیمه.

 « تألیفات و آثار علمی »

 1. کتاب« تملک اراضی و املاک توسط دولت»، نشر دادگستر، تجدید چاپ چهارم، تابستان1396؛
 2. کتاب به زبان انگلیسی و مستخرج از رساله دکتری به‌عنوان

Buy-Back Service contacts in Iranian Oil industry, Solutions to optimize

 1. کتاب « مبانی حقوق و ضرورت‌های اجرایی آمایش سرزمین»، در مرحله چاپ؛
 2. کتاب « مدیریت اراضی و املاک در بستر فناوری اطلاعات »، مؤسسه مطالعات بین‌المللی وزارت نفت؛
 3. 17مورد مقالات علمی-پژوهشی وISIدر حوزه‌های مدیریت حقوق عمومی.

« سوابق مطالعاتی و پروژه‌های مرتبط با مسئولیت‌های فوق »

 1. مدیر طرح آمایش سرزمین استان بوشهر-پارس جنوبی(شهریور 87تا90)؛
 2. مدیر طرح تأسیس منطقه ویژه اقتصادی نفت و گاز سیری( از اردیبهشت92تاکنون)؛
 3. مدیر طرح تدوین سند راهبردی توسعه متوازن استان بوشهر-پارس جنوبی(بهمن91تاکنون)؛
 4. مجری 15طرح مطالعاتی در حوزه‌های توسعه اجتماعی فرهنگی، آب، برق، جذب سرمایه ، گردشگری، پدافند غیرعامل، آبخیزداری و کنترل سیلاب و ...(7سال اخیر)؛
 5. مدیریت و نظارت بر تهیه و تدوین طرح جامع(MASTER PLAN) و طرح کاربری اراضی( LAND USE ) پارس جنوبی؛
 6. مدیریت و نظارت بر بازنگری و اجرای طرح جامع(MASTER PLAN) و طرح کاربری اراضی(LAND USE) پارس جنوبی؛
 7. تهیه و تدوین شرح خدمات مطالعات آمایش و توسعه راهبردی پارس شمالی و ناحیه تأثیرپذیر؛
 8. مدیریت و نظارت بر مطالعات طرح جامع آب پارس2 ؛
 9. مدیریت و نظارت بر مطالعات طرح جامع برق پارس2 ؛
 10. مدیریت و نظارت بر مطالعات طرح جامع فاضلاب و کنترل سیلاب پارس2 ؛
 11. تهیه و تدوین شرح خدمات مطالعات جامع اجتماعی و فرهنگی پارس شمالی ؛
 12. تهیه و تدوین شرح خدمات مطالعات جامع پدافند غیرعامل پارس شمالی ؛
 13. تهیه و تدوین شرح خدمات طرح جامع گردشگری صنعتی، طبیعی و تاریخی منطقه پارس ؛
 14. تدوین ضوابط و فرآیندها و دستورالعمل تفصیلی تحصیل و تملک اراضی و املاک؛
 15. تدوین و اجرای بانک جامع اراضی و املاک پارس جنوبی در سیستم‌های GISوMIS.

 

استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی