سه شنبه 3 مهر 1397

خدمات دولت یازدهم در گیلان –اختصاص ۱۱۰۰ میلیارد تومان برای اتمام راه آهن رشت قزوین

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/02/17 08:59 بازدید: 291

خدمات دولت یازدهم در گیلان –اختصاص ۱۱۰۰ میلیارد تومان برای  اتمام  راه آهن رشت قزوین  

استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی