چهارشنبه 29 اسفند 1397

خدمات دولت یازدهم در گیلان – افزایش درصد گازرسانی روستایی به 96 درصد

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/02/17 10:42 بازدید: 381

خدمات دولت یازدهم در گیلان –  افزایش درصد گازرسانی روستایی به 96 درصد

استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی