چهارشنبه 29 اسفند 1397

خدمات دولت یازدهم در گیلان – اقدامات توسعه ای در بخش گردشگری گیلان

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/02/17 10:44 بازدید: 399

خدمات دولت یازدهم در گیلان –  اقدامات توسعه ای در بخش گردشگری گیلان

استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی