چهارشنبه 29 اسفند 1397

خدمات دولت یازدهم در گیلان – افزایش 300000 تنی تولیدات محصولات زراعی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/02/18 19:57 بازدید: 367

خدمات دولت یازدهم در گیلان –  افزایش 300000  تنی تولیدات محصولات زراعی

استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی