چهارشنبه 29 اسفند 1397

خدمات دولت یازدهم در گیلان – 748 روستا دارای طرح هادی شدند .

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/02/19 09:46 بازدید: 409

خدمات دولت یازدهم در گیلان –  748 روستا دارای طرح هادی شدند .

استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی