چهارشنبه 29 اسفند 1397

خدمات دولت یازدهم در گیلان – رشد درآمد 234 درصدی چایکاران در دولت یازدهم

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/02/20 10:30 بازدید: 413

خدمات دولت یازدهم در گیلان رشد درآمد 234 درصدی چایکاران در دولت یازدهم

استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی