شنبه 24 آذر 1397

افزایش شاخص های فناوری اطلاعات

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/02/21 10:19 بازدید: 394

خدمات دولت یازدهم در گیلان- افزایش شاخص های فناوری اطلاعات

استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی