چهارشنبه 29 اسفند 1397

خدمات دولت یازدهم در گیلان- توسعه ی بخش گردشگری و صنایع دستی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/02/23 17:47 بازدید: 448

خدمات دولت یازدهم در گیلان- توسعه ی بخش گردشگری و صنایع دستی

استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی