چهارشنبه 29 اسفند 1397

خدمات دولت یازدهم در گیلان – تحت پوشش قرار دادن 254 هزار فاقد بیمه

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/02/24 14:09 بازدید: 427

خدمات دولت یازدهم در گیلان تحت پوشش قرار دادن 254 هزار فاقد بیمه

استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی