چهارشنبه 29 اسفند 1397

خدمات دولت یازدهم در گیلان – بهره برداری از 8000 پروژه عمرانی و صنعتی با 9770 میلیارد تومان هزینه

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/02/25 09:43 بازدید: 429

خدمات دولت یازدهم در گیلان  بهره برداری از  8000  پروژه عمرانی و صنعتی با 9770  میلیارد  تومان هزینه

استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی