شنبه 24 آذر 1397

خدمات دولت یازدهم در گیلان – بهبود شاخص های بهره مندی سیاسی و اجتماعی در گیلان

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/02/25 20:45 بازدید: 379

خدمات دولت یازدهم در گیلان  بهبود شاخص های بهره مندی سیاسی و اجتماعی  در گیلان

استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی