شنبه 24 آذر 1397

خدمات دولت یازدهم در گیلان – حمایت های دولت از برنجکاران

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/02/26 11:32 بازدید: 463

خدمات دولت یازدهم در گیلان  حمایت های دولت از برنجکاران

استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی