شنبه 4 خرداد 1398

برگزارى دوره بازآموزى خبرنویسى مدیران روابط عمومى فرماندارى ها

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/02/02 20:07 بازدید: 534

اولین جلسه دوره بازآموزى خبرنویسى مدیران روابط عمومى فرماندارى هاى سراسر استان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانى استاندارى گیلان؛ اولین جلسه دوره بازآموزى خبرنویسى مدیران روابط عمومى فرماندارى هاى سراسر استان در محل اداره کل روابط عمومى و تشریفات استاندارى گیلان برگزار شد.

گفتنى است : هدف از برگزارى این دوره، مرور آموخته هاى گذشته و انتقال و تبادل تجارب و نظرات با محوریت هم افزایى و همگرایى هرچه بیشتر در راستاى تحقق امر مهم اطلاع رسانى به عموم مردم است.

استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی