سه شنبه 28 خرداد 1398

برچسب : خدمات‌ دولت یازدهم در گیلان

خدمات دولت یازدهم در گیلان – حمایت های دولت از برنجکاران

خدمات دولت یازدهم در گیلان  حمایت های دولت از برنجکاران

11:32 1396/02/26

خدمات دولت یازدهم در گیلان – بهبود شاخص های بهره مندی سیاسی و اجتماعی در گیلان

خدمات دولت یازدهم در گیلان  بهبود شاخص های بهره مندی سیاسی و اجتماعی  در گیلان

20:45 1396/02/25

خدمات دولت یازدهم در گیلان – بهره برداری از 8000 پروژه عمرانی و صنعتی با 9770 میلیارد تومان هزینه

خدمات دولت یازدهم در گیلان  بهره برداری از  8000  پروژه عمرانی و صنعتی با 9770  میلیارد  تومان هزینه

09:43 1396/02/25

خدمات دولت یازدهم در گیلان – افزایش 101000 تنی محصولات باغــــی

خدمات دولت یازدهم در گیلان افزایش 101000  تنی محصولات باغــــی

18:53 1396/02/24

خدمات دولت یازدهم در گیلان – تحت پوشش قرار دادن 254 هزار فاقد بیمه

خدمات دولت یازدهم در گیلان تحت پوشش قرار دادن 254 هزار فاقد بیمه

14:09 1396/02/24

خدمات دولت یازدهم در گیلان- توسعه ی بخش گردشگری و صنایع دستی

خدمات دولت یازدهم در گیلان- توسعه ی بخش گردشگری و صنایع دستی

17:47 1396/02/23

خدمات دولت یازدهم در گیلان – بهره برداری از 8 بیمارستان دولتی و خصوصی در استان گیلان

خدمات دولت یازدهم در گیلان – بهره برداری از 8  بیمارستان دولتی و خصوصی در استان گیلان

09:05 1396/02/23

کاهش 100 میلیون دلاری واردات چای

 خدمات دولت یازدهم در گیلان- کاهش 100 میلیون دلاری واردات چای

10:24 1396/02/21

افزایش شاخص های فناوری اطلاعات

خدمات دولت یازدهم در گیلان- افزایش شاخص های فناوری اطلاعات

10:19 1396/02/21

خدمات دولت یازدهم در گیلان – رشد درآمد 234 درصدی چایکاران در دولت یازدهم

خدمات دولت یازدهم در گیلان رشد درآمد 234 درصدی چایکاران در دولت یازدهم

10:30 1396/02/20

خدمات دولت یازدهم در گیلان – 748 روستا دارای طرح هادی شدند .

خدمات دولت یازدهم در گیلان –  748 روستا دارای طرح هادی شدند .

09:46 1396/02/19

خدمات دولت یازدهم در گیلان – افزایش 300000 تنی تولیدات محصولات زراعی

خدمات دولت یازدهم در گیلان –  افزایش 300000  تنی تولیدات محصولات زراعی

19:57 1396/02/18

خدمات دولت یازدهم در گیلان – اقدامات توسعه ای در بخش گردشگری گیلان

خدمات دولت یازدهم در گیلان –  اقدامات توسعه ای در بخش گردشگری گیلان

10:44 1396/02/17

خدمات دولت یازدهم در گیلان – افزایش درصد گازرسانی روستایی به 96 درصد

خدمات دولت یازدهم در گیلان –  افزایش درصد گازرسانی روستایی به 96 درصد

10:42 1396/02/17

خدمات دولت یازدهم در گیلان –اختصاص ۱۱۰۰ میلیارد تومان برای اتمام راه آهن رشت قزوین

خدمات دولت یازدهم در گیلان –اختصاص ۱۱۰۰ میلیارد تومان برای  اتمام  راه آهن رشت قزوین  

08:59 1396/02/17
اشتراک در خدمات‌ دولت یازدهم در گیلان
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی