شنبه 23 آذر 1398

آئین بهره‌برداری از نخستین سد لاستیکی گیلان

ایجاد : ‎1396/02/14 11:53
آئین بهره‌برداری از نخستین سد لاستیکی گیلان - 12 اردیبهشت مـاه 1396
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی