شنبه 23 آذر 1398

وزیر راه و شهرسازی گفت : راه آهن رشت- قزوین را تابستان تقدیم مردم گیلان می‌کنیم

ایجاد : ‎1396/02/17 14:35 ویرایش : ‎1396/02/17 15:11
وزیر راه و شهرسازی گفت : راه آهن رشت- قزوین را تابستان تقدیم مردم گیلان می‌کنیم - 1396/02/14
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی