شنبه 23 آذر 1398

فتوکلیپ سفر یک روزه استاندار گیلان به شهرستان سیاهکل

ایجاد : ‎1396/02/20 13:36 ویرایش : ‎1396/02/20 14:24
سفـر یک روزه استانـدار گیـلان بـه شهرستـان سیـاهکل - 18 اردیبهشت 1396
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی