پنجشنبه 31 مرداد 1398

فتو کلیپ سفر یک روزه استاندار گیلان به شهرستان های رودسر واملش

ایجاد : ‎1396/02/21 14:26 ویرایش : ‎1396/02/21 14:27
سفـر یک روزه استانـدار گیـلان بـه شهرستـان هـای رودسـر و املش - 20 اردیبهشت 1396
سرپرست استانداری گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی