شنبه 23 آذر 1398

حضـور استانـدار گیـلان در شعبه اخـذ رأی

ایجاد : ‎1396/02/29 13:15 ویرایش : ‎1396/02/29 13:17
حضـور استانـدار گیـلان در شعبه اخـذ رأی - 29 اردیبهشت 1396
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی