شنبه 23 آذر 1398

مراسم جشن پیروزی انتخاب دکتر حسن روحانی با حضـور استانـدار گیـلان- ورزشگاه شهید عضدی رشت

ایجاد : ‎1396/03/02 12:12
مراسم جشن پیروزی انتخاب دکتر حسن روحانی با حضـور استانـدار گیـلان- اول خـرداد 1396
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی