شنبه 23 آذر 1398

فتوکلیپ مراسم تشییع پیکر مهندس قهرمانی چابک استاندار اسبق گیلان

ایجاد : ‎1396/03/10 15:09 ویرایش : ‎1396/03/10 16:02
مراسم تشییع پیکر مهندس قهرمانی چابک استاندار اسبق گیلان با حضور استاندار گیلان و قشرهای مختلف مردم در رشـت- دهـم خـرداد 1396
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی