شنبه 23 آذر 1398

آوازخوانی تحسین برانگیز کودک گیلانی در ضیافت افطار پرورشگاه مژدهی رشت با حضور استاندار گیلان در شب قدر

ایجاد : ‎1396/03/24 12:39
آوازخوانی تحسین برانگیز کودک گیلانی در ضیافت افطار پرورشگاه مژدهی رشت با حضور استاندار گیلان در شب قدر - خـرداد ماه 1396
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی