شنبه 23 آذر 1398

تششیـع پیکــر شهیـد حسـن عشـوری در رودســر

ایجاد : ‎1396/03/28 13:17
تششیـع پیکــر شهیـد حسـن عشـوری در رودســر - 27 خـرداد 1396
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی