شنبه 3 فروردین 1398

فتوکلیپ سفـر شهرستانـی استانـدار گیـلان به شهرستـان مـرزی آستـارا « آذر مـاه 1396 »

ایجاد : ‎1396/09/11 15:20
سفـر شهرستانـی استانـدار گیـلان به شهرستـان مـرزی آستـارا « آذر مـاه 1396 »
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی