شنبه 3 فروردین 1398

فتوکلیپ سفـر شهرستانـی استانـدار گیـلان به شهرستـان سیاهکل « آذر مـاه 1396 »

ایجاد : ‎1396/09/28 12:41
سفـر شهرستانـی استانـدار گیـلان به شهرستـان سیاهکل «19 آذر 1396 »
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی