شنبه 2 شهریور 1398

فتو کلیپ افتتاح و بازدید برخی پروژه های رشت، صومعه سرا و آستانه اشرفیه با حضور معاون رئیس جمهور و استاندار گیلان در دهه مبارک فجر

ایجاد : ‎1396/11/14 09:51
فتو کلیپ افتتاح و بازدید برخی پروژه های رشت، صومعه سرا و آستانه اشرفیه با حضور معاون رئیس جمهور و استاندار گیلان دهه مبارک فجر « بهمـن مـاه 1396 »
سرپرست استانداری گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی