شنبه 2 شهریور 1398

فتوکلییپ گـزارش کاری یک هفتـه ای دکتـر سـالاری استاندار محترم استان گیلان

ایجاد : ‎1397/03/19 10:28
فتوکلییپ گـزارش کاری یک هفتـه ای دکتـر سـالاری استاندار محترم استان گیلان « 19 خرداد 1397 »
سرپرست استانداری گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی