شنبه 2 شهریور 1398

فتوکلیپ گزارش هفتگی برنامه های دکترسالاری استاندارگیلان-17-4-97

ایجاد : ‎1397/04/17 14:30 ویرایش : ‎1397/04/17 15:37
فتوکلیپ گـزارش هفتگی برنامه های دکتـر سـالاری استانـدار استـان گیـلان « 17 تیـر 1397 »
سرپرست استانداری گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی