شنبه 2 شهریور 1398

فتوکلیپ گـزارش هفتگی برنامه های دکتــر ســالاری استاندار گیلان« 23 تیر 1397 »

ایجاد : ‎1397/05/06 12:24
فتوکلیپ گـزارش هفتگی برنامه های دکتــر ســالاری استاندار گیلان « 23 تیر 1397 »
سرپرست استانداری گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی