شنبه 2 شهریور 1398

فتوکلیپ گـزارش هفتگی برنامه های دکتــر ســالاری استاندار گیلان « 15 مرداد 1397 »

ایجاد : ‎1397/05/15 13:14
فتوکلیپ گـزارش هفتگی برنامه های دکتــر ســالاری استاندار گیلان « 15 مرداد 1397 »
سرپرست استانداری گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی