شنبه 26 آبان 1397

فتوکلیپ گـزارش هفتگی برنامه های دکتــر ســالاری استاندار گیلان« 20 مرداد 1397 »

ایجاد : ‎1397/05/20 13:28 ویرایش : ‎1397/05/22 10:07
فتوکلیپ گـزارش هفتگی برنامه های دکتــر ســالاری استاندار گیلان 97-5-20
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی