شنبه 29 تیر 1398

فتوکلیپ گـزارش هفتگی برنامه های دکتــر ســالاری- استاندار گیلان- « 14 شهریور 1397 »

ایجاد : ‎1397/06/14 13:44 ویرایش : ‎1397/06/18 14:18
فتوکلیپ گـزارش هفتگی برنامه های دکتــر ســالاری- استاندار گیلان- « 14 شهریور 1397 »
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی