شنبه 26 آبان 1397

فتوکلیپ گـزارش هفتگی برنامه های دکتــر ســالاری استاندار گیلان-12 آبـان 1397

ایجاد : ‎1397/08/13 11:16
فتوکلیپ گـزارش هفتگی برنامه های دکتــر ســالاری استاندار گیلان-12 آبـان 1397
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی