چهارشنبه 30 مرداد 1398

فتوکلیپ گـزارش هفتگی برنامه های دکتــر ســالاری استاندار گیلان « 19 آبـان 1397 »

ایجاد : ‎1397/08/19 13:03 ویرایش : ‎1397/08/19 13:35
فتوکلیپ گـزارش هفتگی برنامه های دکتــر ســالاری استاندار گیلان « 19 آبـان 1397 »
سرپرست استانداری گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی