چهارشنبه 20 آذر 1398

دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/03/20 11:56 ویرایش : ‎1396/03/22 12:30 بازدید: 8177

تارنمای دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری

شرح وظایف

 1. هماهنگی و انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه شورای اداری استان .
 2. هماهنگی و انجام کلیه امور مربوط با دبیرخانه کارگروه توسعه مدیریت استانداری .
 3. بررسی و تجزیه‌وتحلیل اعتبارات پیشنهادی استانداری اعم از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با توجه  به طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان .
 4. برنامه‌ریزی در خصوص پیاده‌سازی فرآیند تخصیص  منابع ، طبقه‌بندی هزینه‌ها و استفاده بهینه از منابع مالی تخصیص‌یافته ( تهیه و تنظیم بودجه سالانه استانداری واحدهای سازمانی تابعه ).
 5. تهیه ، سنجش و تنظیم گزارش‌های لازم از نحوه اجرا و میزان پیشرفت طرح‌ها و برنامه‌های استانداری .
 6. تنظیم موافقت‌نامه بودجه استانداری واحدهای تابعه در قالب برنامه‌ها پس از وصول ابلاغ اعتبار مصوب و پیگیری در تحصیل تخصیص‌ها .
 7. نظارت بر بودجه عملیاتی و ارزشیابی عملکرد بودجه استانداری و واحدهای تابعه .
 8. .هماهنگی و انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه کمیته بررسی نظام پیشنهادات استانداری و واحدهای تابعه .
 9. انجام کلیه امور مرتبط  با تشکیلات استانداری و واحدهای سازمانی تابعه با هماهنگی واحد تخصصی ذیربط وزارت کشور .
 10. پیگیری و نظارت بر اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری اعم از برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و مصوبات شورای عالی اداری در استانداری ، فرمانداری‌ها و بخشداری‌های تابعه .
 11. نظارت عالیه بر تحقق برنامه اصلاح نظام اداری در استان .
 12. انجام برنامه‌ریزی‌های لازم جهت مستندسازی و اصلاح و بهبود فرایندهای انجام کار در استانداری و واحدهای تابعه .
 13. نیازسنجی و برنامه‌ریزی‌های لازم در جهت توانمندسازی ، بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری کارکنان استانداری و واحدهای تابعه و برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط با هدف  دستیابی به تعالی سازمانی .
 14. مطالعه و بررسی مستمر سازمان و وظایف دستگاه ، مستندسازی فرآیندهای انجام کار به‌منظور تقسیم وظایف واحدها و تدوین راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح و بهبود روش‌های انجام کار در سطح استانداری .
 15. تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های روش انجام کار در بخش‌های مختلف عمومی و تخصصی استانداری و واحدهای تابعه به‌منظور بهبود روش‌ها و تسریع در انجام امور با همکاری واحدهای ذیربط .
 16. نیازسنجی آموزشی و تدوین برنامه‌های آموزشی مربوط به استانداری و واحدهای سازمانی تابعه بر اساس سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و برنامه‌های مصوب مراجع ذیربط .
 17. تهیه ،تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی سالانه و آموزش‌های کوتاه‌مدت برای مدیران و کارکنان استانداری و واحدهای سازمانی تابعه .
 18. نظارت بر حسن اجرا و ارزشیابی عملکرد دوره‌های آموزشی  استانداری و واحدهای تابعه .
 19. انجام امور مربوط به صدور گواهینامه دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت مصوب مراجع ذیصلاح مربوط به استانداری و واحدهای تابعه و وابسته در چارچوب قوانین و مقررات مربوط .
 20. تنظیم شناسنامه آموزشی  کارکنان استانداری و واحدهای تابعه و وابسته .
 21. پیشنهاد انجام کلیه امور پژوهشی مطالعاتی استانداری و واحدهای تابعه اعم از تعیین اولویت‌های نیازهای پژوهشی و ارایه آن به دبیرخانه کارگروه پژوهش و فناوری استان .
 22. استقرار نظام مدیریت دانش در استانداری و واحدهای تابعه .
 23. برنامه‌ریزی  در جهت پیاده‌سازی نظام پیشنهادات استانداری و واحدهای تابعه .

 

 

 

استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی