چهارشنبه 30 مرداد 1398
پیشنهاد انتقاد

موضوع:

متن:


سرپرست استانداری گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی