پنجشنبه 28 تیر 1397

جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی

ایجاد : ‎1397/04/02 19:58 بازدید: 151
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی