شنبه 4 خرداد 1398

استاندار گیلان در حاشیه نخستین نشاء مکانیزه برنج در روستای کرفده شهرستان املش

ایجاد : ‎1398/01/28 13:46 ویرایش : ‎1398/01/28 13:47 بازدید: 261
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی