پنجشنبه 31 مرداد 1398

دیدار صمیمانه سرپرست استانداری گیلان با خبرنگاران خبرگزاری جمهوری اسلامی گیلان

ایجاد : ‎1398/05/20 15:33 بازدید: 260
سرپرست استانداری گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی