سه شنبه 30 مهر 1398

جلسات کارگروه رفع موانع تولید و ستاد توسعه شهرستان منتخب و محرومیت زدایی شفت با حضور معاون اقتصادی استانداری گیلان

ایجاد : ‎1398/06/27 04:35 بازدید: 317
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی