سه شنبه 19 آذر 1398

اجتماع بزرگ مردمی در حمایت از امنیت و اقتدار کشور با حضور استاندار گیلان

ایجاد : ‎1398/08/29 15:03 بازدید: 278
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی